Ιδρυτές

 • Σπρίτος Νικόλαος – Πολιτικός Μηχανικός

 • Σπρίτος Δημήτριος – Αρχιτέκτων Μηχανικός

 • Σπρίτος Χρήστος – Μηχανολόγος Μηχανικός

Στελέχη Εργοληπτικού Πτυχίου

 • Σπρίτος Χρήστος – Μηχανολόγος Μηχανικός

 • Σπρίτος Νικόλαος – Πολιτικός Μηχανικός

 • Σιαφαρίκας Γεώργιος – Πολιτικός Μηχανικός

 • Φείδαρος Δημήτριος – Μηχανολόγος Μηχανικός

 • Λαζάρου Νικόλαος – Δομοστατικός Μηχανικός

 • Σιαμπανοπούλου Ευαγγελία – Γεωπόνος

Μηχανικοί Γραφείου

 • Πέγιου Σοφία – Πολιτικός Μηχανικός

 • Τασιώλα Ευαγγελία – Πολιτικός Μηχανικός

Γραμματεία – Λογιστήριο

 • Ορμάνη Αυγή – Οικονομολόγος