• Ιδιόκτητα Γραφεία, Κονίτσης 4, Αριδαία Πέλλας, Ελλάδα

    • Ιδιόκτητες Εγκαταστάσεις Εργοταξίου, Υψηλάντου 15, Αριδαία Πέλλας, Ελλάδα