Η ALMOTEK I.K.E. ιδρύθηκε το 2017 και δραστηριοποιείται στους τομείς των κατασκευών, της ενέργειας και του εμπορίου. Αποτελεί συνέχεια της ALMO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ Α.Ε.
(τ. ALMO ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.Ε.) η οποία δραστηριοποιούταν στο χώρο των κατασκευών από το 1987, ενώ πλέον δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην παραγωγή ενέργειας.

Η εταιρία στελεχώνεται από μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, διαθέτει εργοληπτικό πτυχίο 2ης Τάξης του Μ.Ε.ΕΠ. και δραστηριοποιείται σε έργα Οικοδομικά, Ηλεκτρομηχανολογικά, Υδραυλικά, Οδοποιίας, Βιομηχανικά – Ενεργειακά και Πρασίνου.

Έχει έδρα στα ιδιόκτητα γραφεία της επί της οδού Κονίτσης 4 στην Αριδαία και το εργοτάξιο της στεγάζεται επίσης στην Αριδαία σε ιδιόκτητη εγκατάσταση 330 τ.μ.

Οι κύριοι τομείς δραστηριότητας της εταιρίας είναι:

  • Κατασκευή ιδιωτικών και δημόσιων έργων
  • Ανακαινίσεις – Ενεργειακές Αναβαθμίσεις
  • Εμπορία και κατασκευή εγκαταστάσεων παραγωγής Α.Π.Ε., κυρίως Φωτοβολταϊκών Πάρκων
  • Εμπορία οικοδομικών υλικών, ηλεκτρολογικού υλικού – φωτισμού LED, υλικών
    ύδρευσης – άρδευσης – αποχέτευσης